Styrelsen

Riksteatern J/H:s styrelse är ideellt arbetande och består till största delen av representanter från länets lokala teaterföreningar.

STYRELSEN 2018

Ordförande

Thomas Dahlberg
Thomas@dhlbrg.se

Vice ordförande

Göran Qvarnström

Kassör

Kåre Karlsson

Ledamöter

Kerstin Örbo

Gunilla Hedin

Gunnar Rindå

Inger Landerberg

______________

Ersättare

Annica Backman

Sabine Dahlberg

Folke Landin

Revisorer

Solveig Danielsson

Ove Rosendahl

Revisorsersättare

Birgith Norlander Rosth

Jan-Erik Tedemar

Valberedning

Eva Erlingsson

Malin Eidin