Styrelsen

Riksteatern J/H:s styrelse är ideellt arbetande och består till största delen av representanter från länets lokala teaterföreningar.

STYRELSEN 2013

Ordförande

Marie Haglund
marie_marsaud@hotmail.com

Vice ordförande

Göran Qvarnström

Kassör

Kåre Karlsson

Ledamöter

Anna-Karin Hansson

Gunilla Hedin

Gunnar Rindå

Inger Landerberg

______________

Ersättare

Annica Backman

Sabine Dahlberg

Thomas Dahlberg

Revisorer

Lotta Lingblom Lööv

Solveig Danielsson

Revisorsersättare

Birgith Norlander Rosth

Jan-Erik Tedemar

Valberedning

Hans Lingblom

Märit Magnusson