Kontakt

Besöksadress: Krondikesvägen 93 D – Länskulturen, plan 4
Postadress: Krondikesvägen 93 D, 831 46 Östersund
Telefon: 072-569 33 44

Teaterkonsulent: Marie Haglund – marie.haglund@riksteatern.se, tel 072 569 33 44

Ordförande: Thomas Dahlberg, thomas@dhlbrg.se, 070-288 90 45

Kassör: Kåre Karlsson, kare.karlsson@avans.se, tel. 070-685 44 92

Vi finns också på Facebook: https://www.facebook.com/RiksteaternJamtlandHarjedalen