Kontakt

Besöksadress: Krondikesvägen 93 D – Länskulturen, plan 4
Postadress: Box 377, 831 25 Östersund
Telefon: 072-569 33 44

Konsulent: Eva Erlingsson – eva.erlingsson@riksteatern.se, tel 072 569 33 44

Ordförande: Marie Haglund, marie.haglund@riksteatern.se, tel. 070-398 74 85

Kassör: Kåre Karlsson, kare.karlsson@avans.se, tel. 070-685 44 92

Vi finns också på Facebook: https://www.facebook.com/RiksteaternJamtlandHarjedalen