Ung kultur

Tillsammans med kulturen på regionen driver vi ett samarbete kring ungas inflytande som handlar om att utveckla metoder för inflytande och delaktighet och att låta unga påverka den regionala kulturen. En första del av detta arbetet var Inflytandeprojektet och den workshop för unga som ägde rum den i mars 2012.