Skapande skola

Kulturrådet fördelar ca 150 miljoner per år till kulturinsatser i skolans årskurs 1 till 9. Syftet är att långsiktigt integrera kulturen som en del av lärandet i skolan. 2012, fördelade Kulturrådet drygt 2 miljoner kronor till sex av åtta kommuner i Jämtlands län för Skapande skola-projekt. Mer info: Skapande skola.

Regionalt Kulturforum

Riksteatern J/H ingår i Regionalt Kulturforum, ett samverkansorgan bestående av konsulenter, producenter och pedagoger från de regionala kulturverksamheterna i Jämtlands län. Tyngdpunkten ligger vid frågor som rör barn och unga. Regionalt Kulturforum är även den regionala parten för Skapande skola och genomför årligen Länsforum för Skapande skola och inspirationsdagen Kulturattack i syfte att inspirera och stärka kommunernas arbete med Skapande skola.

 

Tips och idéer

I Riksteatern J/H: subventionerade scenkonstutbud för barn och unga hittar du både föreställningar och workshops som passar för Skapande skola-aktiviteter. Kontakta oss för mer information!

Gör ett besök på Bolla – en nationell webbplats om barn- och ungdomskultur som ges ut av Kulturrådet. Förutom nyheter och aktuell forskning finns exempel på en rad projekt inom olika områden som främjar barn och ungas eget skapande.