Barn och Unga

Riksteatern J/H:s uppdrag/uppgift är att främja intresset för scenkonst hos länets barn och unga. Detta gör vi bland annat genom att:

– förmedla  och subventionera föreställningar

– samordna turnéer

– arrangera inspirations- och utbudsdagar

Scenkonstinorr.se

Genom utbudskatalogen Scenkonstinorr.se, ett samarbetsprojekt mellan de fyra nordligaste länen (Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland), erbjuder vi ett nytt brett och kvalitetsmässigt utbud av barn- och ungdomsföreställningar två gånger per år.

Länets arrangörer gör sina bokningar direkt via webbsidan och genom samordning över länsgränserna görs sedan en effektiv turnéläggning för att hålla kostnaderna på lägsta möjliga nivå.

Scenkonstinorr.se
scenkonstinorr.se