Bussubventioner Jämtland Härjedalen

Teaterresor inom region Jämtlands Härjedalen

 

Riksteatern Jämtland Härjedalen kan stå för busskostnader vid teaterresor som arrangeras av lokala Riksteaterföreningar,

enligt följande regler:

Bussresenärer betalar 50 kr med uppvisande av Scenpass, för den som inte är medlem 100 kr.

(Ansök om scenpass här)

Lokal riksteaterförening betalar busskostnaden.

Antal resenärer av de olika kategorierna anges.

Kopia av fakturan från bussbolaget och antal deltagare skickas till

Riksteatern Jämtland Härjedalen

Krondikesvägen 93 D

831 46 Östersund.

 

Riksteatern Jämtland Härjedalen betalar mellanskillnaden som betalas ut till teaterföreningen och det konto som angivits.

Förutsättning för ersättningen är att busstorlek anpassas efter deltagarantal.