Småplatsstöd

Riksteatern J/H administrerar ett ekonomiskt bidrag från Riksteatern för scenkonstarrangemang som äger rum på små spelplatser. Under 2016 har vi 78 000 kr att fördela till länets arrangörer. Vi tar emot ansökningar löpande under hela året och fördelar bidraget så långt det räcker.

REGLER FÖR SMÅPLATSSTÖD 2016

  • Arrangemanget skall äga rum på en mindre ort, d.v.s. utanför kommunens centralort eller huvudscen, eller på centralort där kommuninvånarantalet understiger 3000 personer
  • Bidraget avser professionella produktioner och producenten ska inneha F-skattsedel.
  • Gagekostnaden måste överstiga en summa av 5 000 kr.
  • Småplatsstödet söks på anvisad blankett. Publikstatistik samt intäkter ska anges i redovisningen av arrangemanget.
  • I annonsering och programblad ska det framgå att arrangemanget stöds av Riksteatern J/H.

För mer info, se ansökningsblanketten som går att ladda ner här: Ansökan 2017