Småplatsstöd

Rutinerna för det småplatsstöd som Riksteatern Jämtland/Härjedalen tidigare fördelat är nu i vår under förändring.

Nya direktiv kommer så snart de är beslutade från nationellt håll.

Finns frågor så ring Eva Erlingsson, 072-5693344