Arrangörsstöd

För att stödja länets arrangörer av scenkonst administrerar Riksteatern J/H bland annat ett arrangörsstöd för små spelplatser. Syftet med bidraget är främst att ge fler människor möjlighet att se kvalitativ scenkonst, oavsett var i länet man bor. Mer information samt ansökningsblankett för arrangemang under 2015 finns under Småplatsstöd.

Vi arrangerar även träffar och fortbildningsdagar för länets arrangörer samt utbudsdagar tillsammans med de regionala riksteaterföreningarna i Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland varje år.

2012 års utbudsdagar Scenkonstdagar’ 12 gick av stapeln den 18-19 februari på Umeå Folkets Hus.

Scenkonstdagar 2012 i UmeåScenkonstdagar ’12 i Umeå. Foto: Stefan Åkerman